deutsch  english    
 • Contact
 • Over Tacoyo
 • Nieuwsbrief
 • Tacoyo Club in Zuid-Holland: Arjan van der Hoorn (Voorhout)

  Plaats: Voorhout

  Sinds januari 2003 geeft Arjan van der Hoorn met veel passie en plezier Tacoyo® in Voorhout. Als parttime gymdocent en student bewegingswetenschappen was hij indertijd direct overtuigd van het effect van deze unieke trainingsvorm die voortdurend inspanning en ontspanning combineert met wekelijks wisselende muziek.

  Na de HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding) is Arjan 6 jaar parttime gymdocent geweest in het Voortgezet Onderwijs. Tijdens die periode studeerde hij bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn afstuderen met als specialisatie ‘bewegen in de context van sport’, ging Arjan aan de slag in het mbo als docent bij de opleiding Sport en Bewegen. Daar verzorgde hij onder andere lessen atletiek, anatomie en fysiologie, trainingskunde, projectcoördinatie en sportmanagement. In 2013 voltooide hij de Master Professioneel Meesterschap waarin de competenties ondernemen, onderzoeken en inspireren centraal staan. Zijn praktijkonderzoek naar boeien, binden en betrekken van studenten leidde tot het cum laude behalen van de titel Master of Education (MEd). Momenteel vervult Arjan de rol van Directeur Onderwijs bij mboRijnland.

  Arjan is gecertificeerd Tacoyo® trainer en geeft lessen op maandagavond in Voorhout. Tevens is hij sinds 2009 naast Taco Veldstra, Rob Szepesi en Frank Pelder mede eigenaar van Tacoyo Nederland BV. Samen met hen streeft Arjan de missie na om het gezondheidsideaal van Tacoyo verder te verspreiden. Het hoger gelegen doel is om de gezondheid van mensen op fysiek en geestelijk gebied te stimuleren door tijdens de training kennis, inzicht en vaardigheden aan te reiken waarmee mensen zelf in staat zijn sturing te geven aan hun eigen gezondheid. Daarmee levert Tacoyo® een bijdrage om de balans te herstellen en versterken zodat mensen vitaler en gezonder in het leven staan.

  Voor een vrijblijvende proefles heet Arjan u van harte welkom! Bekijk de de video voor een impressie van zijn lessen in de gymzaal.

   

  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Nationaal Strand Event 2013
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  T
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Nationaal Strand Event 2011
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  T
  Tacoyo Nationaal Strand Event 2013
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  T
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo doet iets met je, artikel in Glossy magazine Sante

  Contactgegevens

  Tel.: 06-28 227 440 en 071-361 8733. Mailcontact a.u.b. via het contactformulier hieronder.

  Hieronder kunt u vrijblijvend informatie of een proefles aanvragen. Arjan van der Hoorn (Voorhout) neemt zo snel mogelijk contact met u op.
  Voornaam: *
  Achternaam, tussenvoegsel: *
  E-mail: *
  Vul uw keuze(s) in*:
  Opmerkingen (bijvoorbeeld voorkeurdag en -tijd):

  Voer het volgende in om uw inschrijving te bevestigen (dit voorkomt spam) *


    
  Alle velden met * zijn verplicht.

  Video  Bekijk onderstaande video voor een impressie van de training in de gymzaal.

   

  Locatie: Clustercomplex Hoogh Teylingen

  Pieter van Slingerlandstraat 38

  Voorhout

   

  Maandagavond

  • 19:15-20:30 uur 

  • 20:45-22:00 uur

   

   

  Lesdagen:   Geen les: Opmerkingen:

  januari

  06, 13, 20, 27

  februari

  03, 10, 17, 24

  maart

  02, 09, 16, 23, 30

  april

  06, 20 13 = 2e Paasdag, 27 = Koningsdag

  mei

  04, 11, 18, 25

  juni

  08, 15 01 = 2e Pinksterdag

  juli

  Zomervakantie

  augustus

  Data verschijnen t.z.t.

  september

  Data verschijnen t.z.t.

  oktober

  Data verschijnen t.z.t.

  november

  Data verschijnen t.z.t.

  december

  Data verschijnen t.z.t.

  Kosten

  • Het cursusgeld bedraagt € 210 voor 21 trainingen. Als u voor 30-12-2019 betaalt dan krijgt u een eenmalige korting en is het tarief € 189.
  • Als u later aanvangt met de cursus dan wordt het cursusgeld gelijkgesteld met het aantal resterende lessen vermenigvuldigd met € 10.
  • U wordt verzocht het cursusgeld over te maken op IBAN NL14RABO.0376936371 t.n.v. Tacoyo te Noordwijk. Gaarne o.v.v. voor-, achternaam en regio.
  • U kunt ook contant in de zaal betalen, gelieve het cursusbedrag gepast te voldoen.

  Algemene Voorwaarden

  • Inschrijving geschiedt door inlevering van een ondertekend inschrijfformulier en betaling van het cursusgeld. Aan de inschrijving zijn geen extra kosten verbonden. Indien u al ingeschreven bent en het volgende lesblok weer mee wilt doen, hoeft alleen het cursusgeld van de volgende periode overgemaakt te worden en niet opnieuw worden ingeschreven. De inschrijving loopt niet stilzwijgend door. Degenen die al ingeschreven zijn, hebben bij het nieuwe lesblok altijd voorrang op nieuw ingeschrevenen bij volle lesuren.
  • De eerste les die u volgt is een kennismaking en geheel vrijblijvend. Als de les u niet bevalt en u wilt niet verder met Tacoyo, dan zijn er geen kosten aan de kennismakingsles verbonden. Als de kennismakingsles u wel bevalt en u wilt verder met Tacoyo, dan geldt de proefles als eerste in de rest van de lesperiode. De les is dus vrijblijvend, maar niet kosteloos bij inschrijving. Indien u verder gaat met Tacoyo, neemt u de eerstvolgende les het ingevulde inschrijfformulier mee. Wij stellen het op prijs als u na de kennismakingsles even laat weten of u wel of niet verder wilt.
  • Indien u vóór aanvang van de cursus (normaal rond de 17-24 lessen) aangeeft een aantal keren verhinderd te zijn, dan neemt Tacoyo daarvan maximaal twee lessen voor haar rekening. Dit geldt alleen indien de precieze data via de mail vooraf bekend zijn gemaakt.
  • Het wegblijven bij een les is voor eigen rekening. Gemiste lessen mogen wel op een ander tijdstip c.q. locatie worden ingehaald binnen eenzelfde betalingsperiode. Geef dit wel even op bij de betreffende trainer. Zie www.tacoyo.nl voor actuele trainingstijden.
  • Naderhand kan niet worden gereclameerd of om restitutie worden gevraagd. Indien er aan het begin van een -te verwachten- lange ziekteperiode schriftelijk melding wordt gemaakt, wordt er naar een passende oplossing gezocht.
  • Tacoyo houdt zich niet aansprakelijk voor blessures of letsel opgelopen tijdens de training of op de trainingslocatie en/of voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van eigendommen aldaar.

  Advies

  • Het is verstandig u regelmatig te laten keuren. Bijvoorbeeld bij een Sportmedisch Adviescentrum. Doe dit zeker wanneer u overgewicht heeft, aan hoge bloeddruk lijdt of hartklachten heeft.
  • Het is niet verplicht eventuele medische zaken te melden bij de Tacoyotrainer. Het is wel verstandig om te doen, bijvoorbeeld als er sprake is van een medische indicatie welke invloed zou kunnen hebben op uw training. Op deze manier kan uw trainer zo goed mogelijk inspelen op uw persoonlijke capaciteiten. Uiteraard wordt deze informatie zeer vertrouwelijk behandeld.
  • Eet minimaal 2 uur voor de training een niet te zware maaltijd (bijvoorbeeld pasta) en zorg voor voldoende vocht voor, tijdens en na de training. Eet GEEN KAUWGOM tijdens de training i.v.m. verstikkingsgevaar en het belemmeren van een vrije ademhaling tijdens de oefeningen.
  • Laat géén waardevolle spullen achter in de kleedkamer en zet uw telefoon in de zaal op “stil” of uit.


  • Neem voor een training het volgende mee:
  • Lekker zittende sportkleding en een extra trui (kijk voor originele Tacoyo kleding op www.tacoyoshop.nl)
  • Een grote handdoek (i.v.m. de hygiëne op de mat)
  • Bidon of flesje water of sportdrank
  • Schone sportschoenen. Schoenen met zwarte zolen die afgeven zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan met schoenen die buiten gedragen zijn de zaal in te komen i.v.m. de hygiëne.

  Corona PROTOCOL

  Voor activiteiten in de openbare ruimte hoeft het protocol niet ter goedkeuring ingediend te worden bij de gemeente. Op het moment dat er een protocol is  opgesteld en gecommuniceerd naar je klanten/leden is starten met  buitenactiviteiten geoorloofd in de openbare ruimte. Handhaving heeft de bevoegdheid om te vragen naar het protocol. 

  In onderstaand protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de cursisten en trainer. Ze volgen de richtlijnen van het protocol ‘verantwoord sporten’ (NOC*NSF).

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
  • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de cursist weer sporten.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  • Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf hun risico te analyseren of zij op de accommodatie of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven, raadpleeg desnoods je huisarts.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Ga voordat je naar de training vertrekt, thuis naar het toilet.
  • Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
  • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
  • Vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Schud geen handen.
  • Mondkapjes worden afgeraden.

  Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een cursist en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer besluiten om de cursist de toegang tot de training te weigeren.

  Maatregelen voor cursisten:
  • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
  • Is je patroon van bv. Hooikoorts anders dan gewend, blijf dan thuis.
  • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de trainer op zodat de trainer rekening kan houden met de toestroom.
  • Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
  • Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
  • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de trainingslocatie.
  • Kom bij voorkeur op de fiets.
  • Kom in sportkleding naar de locatie.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de locatie.
  • Volg altijd de aanwijzingen van trainer op.

  • Gedraag je omgevingsbewust. Vermijd overlast voor anderen.
  • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of maak de materialen schoon voordat iemand anders ze gebruikt.
  • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
  • Verlaat direct na de training de trainingslocatie.

  NAAR BOVEN