deutsch  english    
 • Contact
 • Over Tacoyo
 • Nieuwsbrief
 • Meld je nu aan voor 2 GRATIS PROEFLESSEN ter kennismaking met Tacoyo en Viktor als trainer via v.verwoerd@tacoyo.nl of 06-41549731

  De contributie is dit seizoen € 230,- voor 23 trainingen. Als u zich in januari/februari inschrijft én betaalt dan krijgt u een eenmalige korting en betaalt u € 207,- dat is omgerekend € 9,00 per les. Gemiste lessen i.v.m. een latere start in het seizoen worden verrekend.

  Tacoyo Club in Zuid-Holland: Viktor Verwoerd (Rotterdam)

  Plaats: Rotterdam

  Sinds januari 2012 geeft Viktor Verwoerd vol enthousiasme Tacoyo les. In 2004 is Viktor afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Amsterdam. Daarna heeft hij o.a. gymlessen gegeven op middelbare scholen, sportlessen in de GGZ en heeft hij vrijetijdsbesteding gecoördineerd voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Momenteel werkt Viktor als opleidingsdocent bij de opleiding sport en bewegen van het MBO Rijnland. Hier geeft hij de lessen Bewegen op Muziek, Evenementenorganisatie & Les en Leidinggeven. 

  Via een collega bij het MBO Rijnland is hij in aanraking gekomen met Tacoyo en was gelijk verkocht. De combinatie van conditie opbouwen middels een reeks inspanningsoefeningen afgewisseld met de momenten van ontspanning/bewustwording op de lekkerste muziek is ronduit geweldig.

  Na een aantal succesvolle Tacoyojaren in Leiden nu ook in Hillegersberg-Schiebroek.

   

  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Nationaal Strand Event 2013
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  T
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Nationaal Strand Event 2011
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  T
  Tacoyo Nationaal Strand Event 2013
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  T
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
  Tacoyo doet iets met je, artikel in Glossy magazine Sante

  Contactgegevens

  Tel.: 06-41549731 v.verwoerd@tacoyo.nl

  Hieronder kunt u vrijblijvend informatie of een proefles aanvragen. Viktor Verwoerd (Rotterdam) neemt zo snel mogelijk contact met u op.
  Voornaam: *
  Achternaam, tussenvoegsel: *
  E-mail: *
  Vul uw keuze(s) in*:
  Opmerkingen (bijvoorbeeld voorkeurdag en -tijd):

  Voer het volgende in om uw inschrijving te bevestigen (dit voorkomt spam) *


    
  Alle velden met * zijn verplicht.

  Locatie: Gymzaal Melanchthon Mavo Schiebroek

  Gymzaal Melanchthon Mavo Schiebroek

  Molenvijver 19

  3052 HA Rotterdam

   

  Dinsdagavond:                                                      Groep 1, 18.15 - 19.30 uur                                        Groep 2, 19.30 - 20.45 uur                                  Groep 3, 20.45 - 22.00 uur

   

  Donderdagavond:                                                Groep 1, 19.45 - 21.00 uur (Voornemens om hier 2 groepen van te maken van 19.00 - 20.15 uur en 20.15 - 21.30 uur).

   

   

  Lesdagen:   Geen les: Opmerkingen:

  januari

  Dinsdag, 7, 14, 21, 28 Donderdag, X, 9, 16, 23, 30 2 januari i.v.m. kerstvakantie

  februari

  Dinsdag, 4, 11, 18, 25 Donderdag, 6, 13, 20, 27 4 en 6 februari start het voorjaarsseizoen van 2020

  maart

  Dinsdag, 3, 10, 17, 24, 31 Donderdag, 5, 12, 19, 26

  april

  Dinsdag, 7, 14, 21, 28 Donderdag, 2, 9, 16, 23, 30

  mei

  Dinsdag, X, 12, 19, 26 Donderdag, 7, 14, X, 28 5 mei 21 mei 5e = Bevrijdingsdag 21e = Hemelvaartsdag

  juni

  Dinsdag, 2, 9, 16, 23, 30 Donderdag, 4, 11, 18, 25

  juli

  Dinsdag, 7, 14, X, X Donderdag, 2, 9, 16, X, X 21 juni 23 juni 28 juni 30 juni 21e, 23e, 28e, 30e = zomervakantie

  augustus

  zomervakantie zomervakantie zomervakantie

  september

  Dinsdag, 1 Donderdag, 3 Dinsdag 1 september = start najaarsseizoen 2020.

  oktober

  Dinsdag, Donderdag, Trainingsdata volgen later

  november

  Dinsdag, Donderdag,

  december

  Dinsdag, Donderdag,

  Kosten

  TACOYO

  • De contributie voor het voorjaarsseizoen 2020 bedraagt € 230,- voor 23 trainingen. Als u zich januari/februari 2020 inschrijft én betaalt dan krijgt u een eenmalige korting en betaalt u € 207,- dat is omgerekend € 9,- per les. 
  • 2x per week trainen, dat kan! wil je 2x per week trainen dan krijg je een structurele korting op de lessen en betaal je in seizoen 20-1 € 115,- voor de 2e training.  
  • Het betalen van de contributie doet u middels overmaking op bankrekeningnummer NL71ABNA 060.85.99.689 t.n.v. ACT Events te Voorschoten (Tacoyo maakt onderdeel uit van ACT Events). Gaarne o.v.v. naam, trainingsdag en trainingstijd.

  Algemene Voorwaarden

  1. Inschrijving geschiedt door inlevering van ondertekend inschrijfformulier (Deze krijgt u tijdens de proefles) én betaling van de contributie!
  2. Betalingen dienen voor aanvang van het seizoen ontvangen te zijn.
  3. U betaalt geen inschrijfgeld én u heeft geen opzegtermijn. Stopt u dan vinden wij het wel prettig om dit te vernemen.
  4. U betaalt alle door Tacoyo gegeven lessen, de lessen die vervallen vanwege reguliere feestdagen en/ of bijzonderheden hoeft u niet te betalen (zie bovenstaand dataoverzicht).
  5. Blijft u op lesdagen weg dan is dat voor eigen rekening.
  6. Naderhand kan niet worden gereclameerd of om restitutie worden gevraagd.
  7. Gemiste lessen kunnen op andere dagen van de week worden ingehaald in bijvoorbeeld de regio’s Gouda, Delft of Den Haag
  8. Contant betalen is prima, maar dan wel gepast, schrijf uw naam en uur van training op de enveloppe.
  9. Tacoyo is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures en verlies van en/of schade aan uw eigendommen.
  10. Bij (uitzonderlijke) uitval door ziekte of onvoorziene omstandigheden van uw trainer wordt er naar een passend inhaalmoment gezocht. Er wordt geen restitutie verleend.


  Corona PROTOCOL:

  Voor activiteiten in de openbare ruimte hoeft het protocol niet ter goedkeuring ingediend te worden bij de gemeente. Op het moment dat er een protocol is opgesteld en gecommuniceerd naar je klanten/leden is starten met buitenactiviteiten geoorloofd in de openbare ruimte. Handhaving heeft de bevoegdheid om te vragen naar het protocol.

  In onderstaand protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de cursisten en trainer. Ze volgen de richtlijnen van het protocol 'verantwoord sporten'(NOC*NSF).

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
  • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de cursist weer sporten.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  • Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf hun risico te analyseren of zij op de accommodatie of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven, raadpleeg desnoods je huisarts.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Ga voordat je naar de training vertrekt, thuis naar het toilet.
  • Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
  • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
  • Vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Schud geen handen.
  • Mondkapjes worden afgeraden.

  Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een cursist en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer besluiten om de cursist de toegang tot de training te weigeren.

  Maatregelen voor cursisten:
  • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
  • Is je patroon van bv. Hooikoorts anders dan gewend, blijf dan thuis.
  • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de trainer op zodat de trainer rekening kan houden met de toestroom.
  • Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
  • Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
  • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de trainingslocatie.
  • Kom bij voorkeur op de fiets.
  • Kom in sportkleding naar de locatie.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de locatie.
  • Volg altijd de aanwijzingen van trainer op.

  • Gedraag je omgevingsbewust. Vermijd overlast voor anderen.
  • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of maak de materialen schoon voordat iemand anders ze gebruikt.
  • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
  • Verlaat direct na de training de trainingslocatie.

  Regels:

  Gebruik schone sportschoenen. Schoenen met zwarte zolen die afgeven zijn niet toegestaan.
  De zaal binnen lopen met schoenen die buiten gedragen zijn is niet toegestaan i.v.m. de hygiëne.

  Regels:

  • Gebruik schone sportschoenen. Schoenen met zwarte zolen die afgeven zijn niet toegestaan.
  • De zaal binnen lopen met schoenen die buiten gedragen zijn is niet toegestaan i.v.m. de hygiëne.

  Advies:

  • Laat uw waardevolle spullen niet in de kleedkamer liggen maar neem deze mee de zaal in. Er is niet altijd toezicht op de kleedkamers.
  • Het is verstandig u regelmatig te laten keuren, zeker wanneer u overgewicht heeft, aan hoge bloeddruk lijdt of hartklachten heeft.
  • Eet minimaal 2 uur voor de training een niet te zware maaltijd (bijvoorbeeld pasta’s) en zorg voor voldoende vocht voor, tijdens en na de training.
  • Neem voor elke Tacoyotraining het volgende mee: lekker zittende sportkleding, extra trui, zaalschoenen, handdoek en bidon of fles.
  NAAR BOVEN